Лист Міністра народної освіти та мистецтва М. Василенка до академіка В. Вернадського щодо розгляду на засіданні Комісії з питань вищої школи питання щодо можливих пільг для студентів призваних до армії. 16 липня 1918 р.

Лист Міністра народної освіти та мистецтва М. Василенка до академіка В. Вернадського щодо розгляду на засіданні Комісії з питань вищої школи питання щодо можливих пільг для студентів призваних до армії. 16 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 329. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту