Лист Інструктора Генерального секретаріату з організації Вільного козацтва по Радомисльському повіту до Генерального секретаріату. 2 січня 1918 р.

Лист Інструктора Генерального секретаріату з організації Вільного козацтва по Радомисльському повіту до Генерального секретаріату. 2 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 811. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 47

Leave a Comment

Перейти до вмісту