Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР». 24 жовтня 1990 р.

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР». 24 жовтня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4497. Арк. 63

Leave a Comment

Перейти до вмісту