Указ Президента України Л. Кравчука № 205/93 «Про заходи щодо стабілізації соціально-політичної ситуації в Україні». 12 червня 1993 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 205/93 «Про заходи щодо стабілізації соціально-політичної ситуації в Україні». 12 червня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 150. Арк. 192

Leave a Comment

Перейти до вмісту