Лист Голови Державного комітету України з фізичної культури і спорту (Держкомспорт України) О. Волкова до Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів щодо вирішення питання про створення і фінансування штатних команд спортсменів-інвалідів та про підготовку національних збірних команд для участі в ХІ Параолімпійських іграх. 22 вересня 1999 р.

Лист Голови Державного комітету України з фізичної культури і спорту (Держкомспорт України) О. Волкова до Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів щодо вирішення питання про створення і фінансування штатних команд спортсменів-інвалідів та про підготовку національних збірних команд для участі в ХІ Параолімпійських іграх. 22 вересня 1999 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 6324. Арк. 23

Leave a Comment

Перейти до вмісту