Лист Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України до Голови Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Верховної Ради України П. Цибенка щодо проєктування та будівництва житлових будинків, громадських будівель та споруд, які передбачають забезпечення інвалідів спеціалізованим житлом та безперешкодним доступом до об’єктів соціально-культурної сфери. 23 вересня 1999 р.

Лист Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України до Голови Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Верховної Ради України П. Цибенка щодо проєктування та будівництва житлових будинків, громадських будівель та споруд, які передбачають забезпечення інвалідів спеціалізованим житлом та безперешкодним доступом до об'єктів соціально-культурної сфери. 23 вересня 1999 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 6324. Арк. 24

Leave a Comment

Перейти до вмісту