Про відкриття 2-го Всеукраїнського військового з’їзду — з всеросійських газет. 4 червня 1917 р.

Про відкриття 2-го Всеукраїнського військового з'їзду — з всеросійських газет. 4 червня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 3156, оп. 1, спр. 140, арк. 1зв.

Leave a Comment