Резолюція Української Центральної Ради про закладання підвалин автономного ладу в Україні. 3 червня 1917 р.

Резолюція Української Центральної Ради про закладання підвалин автономного ладу в Україні. 3 червня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 12, арк. 31

Leave a Comment

Перейти до вмісту