Прохання М. Шелкановцевої про відшкодування збитків, завданих більшовиками через проживання в її помешканні завідувача господарством Української Центральної Ради Д. Боронила та посвідчення Домового комітету мешканців будинку № 34 Андріївського узвозу в Києві про грабіж. 6, 9 березня 1918 р.

Прохання М. Шелкановцевої про відшкодування збитків, завданих більшовиками через проживання в її помешканні завідувача господарством Української Центральної Ради Д. Боронила та посвідчення Домового комітету мешканців будинку № 34 Андріївського узвозу в Києві про грабіж. 6, 9 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 199

Leave a Comment

Перейти до вмісту