Відозва Генерального секретарства внутрішніх справ УНР про відповідальність за недотримання вимог Закону про вибори до Українських Установчих зборів. 9 грудня 1917 р.

Відозва Генерального секретарства внутрішніх справ УНР про відповідальність за недотримання вимог Закону про вибори до Українських Установчих зборів. 9 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 799, оп. 1, спр. 1, арк. 48

Leave a Comment

Перейти до вмісту