Лист Державного комітету інформаційної політики України до Голови Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Верховної Ради України П. Цибенка щодо вирішення питання стосовно трансляції спортивних новин та новин з сурдоперекладом і літеровим титруванням. 8 жовтня 1999 р.

Лист Державного комітету інформаційної політики України до Голови Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Верховної Ради України П. Цибенка щодо вирішення питання стосовно трансляції спортивних новин та новин з сурдоперекладом і літеровим титруванням. 8 жовтня 1999 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 6324. Арк. 70

Leave a Comment

Перейти до вмісту