Про асигнування коштів на утримання потягу УЦР — з протоколу засідання УЦР. 5 квітня 1918 р.

Про асигнування коштів на утримання потягу УЦР — з протоколу засідання УЦР. 5 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 76. Арк. 144

Leave a Comment

Перейти до вмісту