Про політику «Уряду Донецько-Криворізької Республіки» в Катеринославі – з бюлетеню «Вісти краєвої преси» Міністерства державного писаря УНР. 6 квітня 1918 р.

Про політику «Уряду Донецько-Криворізької Республіки» в Катеринославі - з бюлетеню «Вісти краєвої преси» Міністерства державного писаря УНР. 6 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3006. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 18

Leave a Comment