55_2192-2-14-11.jpg

Рескрипт Диктатора ЗУНР Євгена Петрушевича про зміну провізоричного статуту організаційного для Уряду справ закордонних. 1 червня 1921 р.
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 2. Спр. 14. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту