Відомості Всеукраїнської спілки військових інвалідів Армії УНР про категорії інвалідності воїнів, якими опікувався «Дім українського інваліда» у Каліші. 1 лютого 1924 р.

Відомості Всеукраїнської спілки військових інвалідів Армії УНР про категорії інвалідності воїнів, якими опікувався «Дім українського інваліда» у Каліші. 1 лютого 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 2426. Оп. 1. Спр. 19. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту