Указ Президента України № 147/2001 “Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка”. 5 березня 2001 р.

Указ Президента України № 147/2001 “Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка”. 5 березня 2001 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 2. Спр. 3783. Арк. 135

Leave a Comment

Перейти до вмісту