Указ Президента України № 950/2001 “Питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка”. 10 жовтня 2001 р.

Указ Президента України № 950/2001 “Питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка”. 10 жовтня 2001 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 2. Спр. 3823. Арк. 159

Leave a Comment

Перейти до вмісту