Лист Генерального секретарства праці Генеральному секретарю шляхів про запрошення представника для участі в комісії з питань демобілізації фронтової організації “Надораба”. 8 грудня 1917 р.

Лист Генерального секретарства праці Генеральному секретарю шляхів про запрошення представника для участі в комісії з питань демобілізації фронтової організації “Надораба”. 8 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2094, оп. 1, спр. 6, арк. 1

Leave a Comment