Постанова загального зібрання братії Києво-Печерської Успенської лаври про визнання Всеукраїнської церковної православної ради вищою церковною владою в Україні. 6 грудня 1917 р.

Постанова загального зібрання братії Києво-Печерської Успенської лаври про визнання Всеукраїнської церковної православної ради вищою церковною владою в Україні. 6 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 50, арк. 88

Leave a Comment

Перейти до вмісту