Указ Президента України Л. Кравчука № 176/94 «Про Київський університет імені Тараса Шевченка». 21 квітня 1994 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 176/94 «Про Київський університет імені Тараса Шевченка». 21 квітня 1994 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 378. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту