Окрема думка М. Туган-Барановського, В. Тимошенка, В. Ігнатовича та ін. щодо законопроєкту про українську грошову одиницю. 5 січня 1919 р.

Окрема думка М. Туган-Барановського, В. Тимошенка, В. Ігнатовича та ін. щодо законопроєкту про українську грошову одиницю. 5 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 38

Leave a Comment