Телеграма голови Президії Державного Секретаріату ЗОУНР Є. Петрушевича коменданту Галицького фронту М. Омеляновичу-Павленку про його увільнення. 9 червня 1919 р.

Телеграма голови Президії Державного Секретаріату ЗОУНР Є. Петрушевича коменданту Галицького фронту М. Омеляновичу-Павленку про його увільнення. 9 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту