Про заборону самочинних арештів та обшуків, облік майна військових частин та установ м. Кам’янця. З наказу Військового міністра УНР по залозі м. Кам’янця. 5 червня 1919 р.

Про заборону самочинних арештів та обшуків, облік майна військових частин та установ м. Кам’янця. З наказу Військового міністра УНР по залозі м. Кам’янця. 5 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 538. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 47

Leave a Comment

Перейти до вмісту