З бюлетеня Українського пресового бюро про ставлення німецької преси до українсько-чеського конфлікту та підтримку Карпатської України. 8 лютого 1939 р.

З бюлетеня Українського пресового бюро про ставлення німецької преси до українсько-чеського конфлікту та підтримку Карпатської України. 8 лютого 1939 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465, оп. 1, спр. 126, арк. 44

Leave a Comment