Постанова Верховної Ради Української РСР про День проголошення незалежності України. 16 липня 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР про День проголошення незалежності України. 16 липня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4490. Арк. 107

Leave a Comment

Перейти до вмісту