6-5250-1-33-093

6-5250-1-33-093

Лист голови правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” І. Лушнікова до голови Національного банку України Стельмаха В. С. про погодження щодо відкриття Фондом спеціального валютного рахунку в Національному банку України та визначення уповноважених банків-агентів з виплати компенсацій одержувачам. 1 червня 2000 р.
ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 33. Арк. 93

Leave a Comment

Перейти до вмісту