Про виділення коштів на допомогу українським біженцям Хотинського, Сорочанського та Акерманського повітів. З журналу засідання Директорії УНР. 7 лютого 1919 р.

Про виділення коштів на допомогу українським біженцям Хотинського, Сорочанського та Акерманського повітів. З журналу засідання Директорії УНР. 7 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту