Лист голови Культурно-просвітньої комісії Трудового Конгресу Є. Вирового Міністру народної освіти УНР про упорядкування шкільної справи на Волині. 7 лютого 1919 р.

Лист голови Культурно-просвітньої комісії Трудового Конгресу Є. Вирового Міністру народної освіти УНР про упорядкування шкільної справи на Волині. 7 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 34зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту