Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування 9000000 карбованців на утримання Державної варти. 29 червня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування 9000000 карбованців на утримання Державної варти. 29 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 264. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту