Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Військового міністра 67800 карбованців на платню за помешкання для центральної комори медичного постачання Української армії. 29 червня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Військового міністра 67800 карбованців на платню за помешкання для центральної комори медичного постачання Української армії. 29 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 55. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту