Лист Голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка І. Дзюби Президенту України Л. Кучмі про затвердження рішення Комітету Указом Президента України “Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 2001 року” та про встановлення грошового розміру Національної премії у 2001 році. 25 лютого 2002 р.

Лист Голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка І. Дзюби Президенту України Л. Кучмі про затвердження рішення Комітету Указом Президента України “Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 2001 року” та про встановлення грошового розміру Національної премії у 2001 році. 25 лютого 2002 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 2. Спр. 3783. Арк. 142

Leave a Comment

Перейти до вмісту