Про акцію у справі єврейських погромів. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 29 грудня 1920 р.

Про акцію у справі єврейських погромів. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 29 грудня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 9. Арк. 117

Leave a Comment

Перейти до вмісту