Про виділення коштів Голові Української місії при Мировій конференції в Парижі М. Тишкевичу на утримання штату. З наказу Голови Директорії УНР. 1 лютого 1920 р.

Про виділення коштів Голові Української місії при Мировій конференції в Парижі М. Тишкевичу на утримання штату. З наказу Голови Директорії УНР. 1 лютого 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 4. Арк. 19

Leave a Comment

Перейти до вмісту