Лист Голови Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Естонії Є. Голіцинського Міністру закордонних справ УНР про можливість двостороннього визнання УНР і Естонії тощо. 1 лютого 1920 р.

Лист Голови Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Естонії Є. Голіцинського Міністру закордонних справ УНР про можливість двостороннього визнання УНР і Естонії тощо. 1 лютого 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 22. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту