Постанова Кабінету Міністрів України № 208 “Про схвалення програми стабілізації економіки Республіки Крим в умовах переходу до ринку і лібералізації цін на 1992-1993 роки”. 25 квітня 1992 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 208 "Про схвалення програми стабілізації економіки Республіки Крим в умовах переходу до ринку і лібералізації цін на 1992-1993 роки". 25 квітня 1992 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 2622, арк. 81

Leave a Comment