Другий Універсал Української Центральної Ради. 3 липня 1917 р.

Другий Універсал Української Центральної Ради. 3 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф.1115, оп.1, спр.5, арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту