Постанова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка “Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 2002 року”. 21 лютого 2002 р.

Постанова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка “Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 2002 року”. 21 лютого 2002 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 2. Спр. 4508. Арк. 80

Leave a Comment

Перейти до вмісту