7-1-22-1931-002.jpg

Лист членів Президії Верховної Ради Української РСР, голів постійних комісій Верховної Ради Української РСР Прем'єр-міністру Української РСР Фокіну В. П. щодо невідкладності і ефективності заходів по охороні навколишнього середовища та створенню Міністерства охорони навколишнього природного середовища та Міністерства геології і використання надр. 24 квітня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1931. Арк. 1, 2.

Leave a Comment

Перейти до вмісту