Указ Президента України № 284/2004 “Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка”. 5 березня 2004 р.

Указ Президента України № 284/2004 “Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка”. 5 березня 2004 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 2. Спр. 5954. Арк. 108

Leave a Comment