Закон Української Держави про громадянство Української Держави. 4 липня 1918 р.

Закон Української Держави про громадянство Української Держави. 4 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 2. Спр. 22. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту