Постанова Ради Міністрів Української Держави про тимчасовий штат фабричної інспекції України і про асигнування 292600 карбованців на утримання її. 4 липня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про тимчасовий штат фабричної інспекції України і про асигнування 292600 карбованців на утримання її. 4 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 48. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту