Лист Міністерства меліорації та водного господарства УРСР до Ради Міністрів УРСР про розширення Запорізької АЕС. 27 листопада 1981 р.

Лист Міністерства меліорації та водного господарства УРСР до Ради Міністрів УРСР про розширення Запорізької АЕС. 27 листопада 1981 р.

ЦДАВО України. Ф. 5198. Оп. 1. Спр. 2940. Арк. 106

Leave a Comment

Перейти до вмісту