Лист голови Секції по військовим справам при Українській дипломатичній місії в Речі Посполитій Польській В. Зелінського Міністерству народного господарства УНР про продаж цукру для закупівлі обмундирування та зброї. 2 червня 1920 р.

Лист голови Секції по військовим справам при Українській дипломатичній місії в Речі Посполитій Польській В. Зелінського Міністерству народного господарства УНР про продаж цукру для закупівлі обмундирування та зброї. 2 червня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 188. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту