Декларація Уряду Української Народної Республіки. 2 червня 1920 р.

Декларація Уряду Української Народної Республіки. 2 червня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 188. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту