Доповідь Управителя Експедиції заготівель державних паперів К. Клепачевського Міністру фінансів УНР про замовлення кліше грошових знаків “берлінського” зразку. 24 жовтня 1920 р.

Доповідь Управителя Експедиції заготівель державних паперів К. Клепачевського Міністру фінансів УНР про замовлення кліше грошових знаків “берлінського” зразку. 24 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 369. Арк. 109зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту