Медичне свідоцтво про необхідність повторного лікування очей, надане голові Штабного суду 16-ї бригади 6-ї стрілецької дивізії І. Рудичеву. 25 жовтня 1920 р.

Медичне свідоцтво про необхідність повторного лікування очей, надане голові Штабного суду 16-ї бригади 6-ї стрілецької дивізії І. Рудичеву. 25 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 467. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту