Статут Міжнародної організації з міграції . 19 жовтня 1953 р.; 14 листопада 1989 р.

Статут Міжнародної організації з міграції . 19 жовтня 1953 р.; 14 листопада 1989 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 6557. Арк. 214зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту