Проєкт Грамоти про передачу повноважень Державного центру УНР в екзилі владі України в Києві. Серпень 1992.

Проєкт Грамоти про передачу повноважень Державного центру УНР в екзилі владі України в Києві. Серпень 1992.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 934. Арк. 40

Leave a Comment

Перейти до вмісту