Проєкт Постанови Надзвичайної сесії Української Національної Ради про передачу повноважень Державного центру УНР в екзилі державній владі в Києві та припинення діяльності ДЦ УНР на вигнанні. Березень 1992 р.

Проєкт Постанови Надзвичайної сесії Української Національної Ради про передачу повноважень Державного центру УНР в екзилі державній владі в Києві та припинення діяльності ДЦ УНР на вигнанні. Березень 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 934. Арк. 26

Leave a Comment

Перейти до вмісту