Про умови переходу військ УНР на територію Польщі, забезпечення урядовців харчами і польською валютою. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 22 листопада 1920 р.

Про умови переходу військ УНР на територію Польщі, забезпечення урядовців харчами і польською валютою. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 22 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 9. Арк. 69зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту